אודות

חינוך לחיי המשפחה לבניין הבית עפ”י התורה

ח.ל.ה הינו ארגון התנדבותי בינלאומי, אשר שם לו מטרה קודש להביא להבנה עמוקה יותר של נשואין וחיי המשפחה עפ”י התורה לקהילות היהודיות בארץ ובעולם. הארגון הכשיר מדריכות בכל העולם לפי תכנית לימודית שכבלה את הסכמותיהם של גדולי ישראל. מדריכות אלו הוכשרו ללמד את ההשכפות של הבית היהודי וההלכות של טהרת המשפחה, לנשים נשואות ולכלות.

חינוך לחיי המשפחה גם מוציא לאור ומפיץ חומר חינוכי הקשור לחיי משפחה עפ”י התורה, וכן עוסק בארגון הרצאות , סמינרים ושעורים להכשרת מדריכות בארץ ובעולם.

“ועשו לי מקדש ושכנתי בתורה”

* הרב ירמיהו אברמוב למדו בישיבות פונוביץ . לאחר קבלת לרבנות, כיהן שונים מדרבנן, עמדות חינוכיות בארץ ובעולם. הוא הקים את הסניף אור שמח של דרום אפריקה. בחזרה בישראל, הקים הרב אברמוב במרכז העולמי של Le’Elef נר להכשרת מנהיגות יהודית ואת למען הקהילה, כמו גם שורשים, רשת של מרכזים לקירוב ברחבי הארץ.

** הרבנית תהילה אברמוב הוא פוסט תואר שני ושלישי נישואין הדרכה יועץ (UNISA), מחנך ללידה (ICEC), יועצת הנקה ומנהיג הבינלאומי הליגה LaLeche (LLLI), יועצת הנקה (והגוזיה). היא מרצה בכיר בתוכנית הכשרת מורים עבור המרכז הישראלי עבור המשפחה טוהר ומחבר של מספר ספרים.

הרבנית תהילה אברמוב

מורה

יצירת קשר

איך נוכל לעזור?

Jewish Marriage Education international
ת.ד. 43206 ירושלים 91431 ישראל
טלפון: 972-8-9741030
פקס: 972-8-9760914
Info@jewishfamily.Org