ערב ראש השנה תשפ"ג

הימים הנוראים בפתח ,התקופה מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים מכונה "40 ימי הרצון", ימים יוצאי דופן של קרבה להשם ית', המקבילים לתקופה שבה שהה משה רבנו בשמים. אומר הבני יששכר, כי בנוסף לראשי התיבות הידועים: "אני לדודי ודודי לי" המרמז ל "אלול", יש רמז גם באותיות האחרונות של ארבעת המילים הללו, שהן כולן יודים, ביחד שווה 40.

הבני יששכר מציין שה"אני" מתייחס ל"אני" המהותי, הלב הרוחני של היהודי, שהוא החלק אלוק ממעל שהוטבע בנו בלידה. דווקא ההיבט הרוחני הזה של האדם, הוא שמתחבר להשם ית' כ"דודי לי".

לכן מוטל עלינו להחזיר את נשמתינו למצב הטהרה המקורי שלהן, כפי שהיו בלידתן. זוהי משימה משמעותית, שכן כל פעולה, מחשבה, מילה שנאמרת או מראה שנראית וכו' משפיעה על הנשמה ומכסה אותה בשכבות של אלמנטים שהם לעיתים קרובות לא רצויים. אלה צריכים להתקלף כדי לחשוף את ה"אני" החיוני המקורי. כאשר זה מושג, הקשר עם הקב"ה חוזר למצבו המקורי.

איך למעשה מבצעים את התהליך הזה ? הזוהר הקדוש מביא משל פשוט: תרנגול בחודשי החורף מתכסה פעמים רבות בבוץ ולכלוך מהסביבה. דבר זה יכול לעכב את צמיחתו ולבלום את תנועתו. חקלאי בעל אבחנה יגרום לו לפרוש את כנפיו ולנופף בהן, ובכך יתנער מהלכלוך כפי שכתוב: " התנערי מעפר קומי…". פעולה זאת הרבה יותר יעילה מאשר להרים את העוף ולנסות להוציא את הלכלוך ידנית.

בשיטה זו יש לנקוט כדי לנקות את הנשמה מעודפים לא רצויים. על האדם כביכול לפרוש כנפיים, להתנער מתכונות שליליות ולהעלות את עצמנו בצורה משמעותית, בדרך זו אנו מזהים מי שאנחנו באמת וחוזרים לגרעין המקורי הרוחני שלנו. זאת המשימה שלנו בימים מיוחדים אלה על מנת להשיג קרבה להשם ית'.

 

אתם, המשתדלים לחנך את כלל ישראל לאורח חיים תורני, ולעזור להם לבנות את עצמם ואת בתיהם, ובכך עוזרים להם למצות את הפוטנציאל שלהם כיהודים.

 

יהי רצון שהשם ית' יברך אתכם ואת משפחותיכם בשנה טובה ומבורכת 

 

בברכת כתיבה וחתימה טובה

 

משפחת חינוך לחיי המשפחה (ח.ל.ה.)