כוח רוחני בנרות חנוכה

בס"ד

כסלו   תשפ"ג

לכבוד חברים של ח.ל.ה היקרים!

 חז"ל מספרים לנו שיש כוח רוחני בנרות חנוכה. המקור לכך הוא שכאשר ברא ה' את העולם, ביום הראשון לבריאה ,הוא ברא אור זוהר מאוד. האור הזה, האור הגנוז, היה כה נהדר עד שה' החליט לשמור את האור הזה עד הגאולה השלימה, ממנו יהנו הצדיקים . עוד מספרים לנו חז"ל שהאור הזה הוסתר בשלושה מקומות.

המקום הראשון- בתורה עצמה, מאפשר לתלמידי חכמים המתעמקים בתורה להפיק תועלת מהאור המיוחד הזה, וזה יעזור להם בהבנת התורה.

 המקום השני - באורות החנוכה שם יש אלמנט של האור הגנוז, חלק מאור נסתר זה.

 המקום השלישי - בנשמתו של כל יהודי לאורך כל הדורות. זהו ניצוץ הקדושה שנמצא בנשמה, לפיו כל ההוויה מופעלת על ידי האור האלוקי הזה.

 האתגר שלנו הוא להיות מסוגל להתחבר לאור הזה שיעשיר אותנו באופן משמעותי מבחינה רוחנית.

והדרך הראשונה- מי שלומדים תורה, תמיד יכולים להיעזר באור זה.

והדרך השנייה-  ימי חנוכה נותנים לכל אחד מאיתנו כל שנה הזדמנות להתחבר לאור הזה. מכאן הנוהג לאחר הדלקת הנרות לשבת ליד הנרות הללו ולהתבונן בהם ולאפשר למהותם של הנרות לחדור ממש לנשמותינו ולתת לנו חוסן רוחני.

 הדרך השלישית-   הוא על ידי התעמקות בנפשנו ,בחיפוש אחר האור שהוא חלק בלתי נפרד מכל יהודי. אבל כדי שזה יקרה אנחנו חייבים לחיות ולהתנהל לגמרי כיהודים.

ראש הישיבה המפורסם של ישיבת פונוביז', הרב שלמה כהנמן זצ"ל ,שואל שאלה בוחנת מאוד. יש פסוק בספר תהילים פרק קמ"ד המדמה את הגויים למים, כמו שאומר הפסוק "הציליני ממים רבים מיד בני ניכר". לעומת זאת, הנביא עובדיה אומר שהעם היהודי דומה לאש  (עובדיה פרק א'). שואל  הרב אומה זה מרמז לכך שהיהודים הם פגיעים מאד , כי ידוע שמים מכבים אש. לכן אם הגויים, המשווים למים, באים במגע עם יהודים שהם אש , האש שלהם יכולה להיות, חס וחלילה, כבויה או בוודאי פחותה. עונה הרב שאין בכך בעיה כל עוד יש מחסום בין המים לאש. לדוגמה, אם יש מים בסיר שמתבשל על האש, מחסום זה שהסיר מגן על המים ממגע  ישיר עם האש. אבל ביתר שאת ,ברגע שהאש מחממת את הסיר למעשה האש שולטת במים.

מוסר ההשכל הוא, אומר הרב, שעלינו להפריד את עצמנו מתרבות הגויים ולשמור אך ורק על אינטראקציה עם התרבות היהודית האוטנטית. כל אינטראקציה עם תרבות לא יהודית יכולה להפחית את מהות היהודי.

 זה היה למעשה האתגר שעמו התמודדו היהודים בזמן חנוכה. התרבות היוונית הייתה כל כך עוצמתית שהיא חדרה לתוך הליבה של האומה היהודית עד כדי כך שרובם המכריע של היהודים בחרו להפסיק את החיים היהודיים המסורתיים, והיו מנהלים את חייהם בכיוונים הלניסטים! כל זה נוצר כתוצאה מאינטראקציה  עם תרבות זרה.

 האתגר שלנו היום הוא לוודא שהמשפחות והחיים שלנו יהיו חדורים לחלוטין בתרבות היהודית על פי התורה הקדושה ושעלינו לסלק את התרבות הלא-יהודית מחיינו לגמרי. כך נוכל בס"ד לשמור על הניצוץ היהודי הייחודי שלנו.

זה המסר של חנוכה!